آرشیو تگ ها: ویژگی مزاج سرد

مزاج چیست؟

مزاج چیست؟
منتشر شده در: 1395/09/12 توسط: اسعد بهرامی.

مزاج شناسی در طب سنتی (بخش دوم) پرسش: منظور از مزاج چیست و چه کسانی سرد مزاج و چه کسانی گرم مزاج هستند؟ پاسخ: از مجموعه اطلاعات بدست آمده در منابع مختلف طبی دیرین و منابع مذهبی و اخبار و احادیث پیرامون مزاج شناسی چنین استنباط می شود که بطور کلی دو تعریف پیرامون مزاج... ادامه مطلب»