دسته بندی:تخصصی مردان

نسخه ی تقویت اسپرم آقایان موسسه ی گیاه درمانی زاگروس

نسخه ی تقویت اسپرم آقایان موسسه ی گیاه درمانی زاگروس
منتشر شده در: 1398/02/27 توسط: اسعد بهرامی.

اِسپِرم یا نر یاخته یا زامه به یاخته‌های جنسی جانور نر می‌گویند که در غده‌های جنسی تولید می‌شود. اسپرم یا اسپرماتوزوآی بالغ، یاختهٔ جنسی (گامت) جنس نر در بیشتر جاندارانی است که به روش جنسی بارور می‌شوند. اسپرم تک‌دسته است و برای تحرک خود فروکتوز را که در منی وجود دارد، در میتوکندری‌های خود می‌سوزاند... ادامه مطلب»